Copyrights 2017 - 2018. Made by Zuzanna Lempa & Anna Lempa

CEL SPOTKANIA:

 • nauczysz się pauzy, efektywnego zatrzymania
 • dowiesz się, jak sprawdzić, czy to, co robisz, jest dla Ciebie dobre
 • zdefiniujesz obszary, które uważasz za ważne
 • dowiesz się, jak postępować, żeby energia, którą wykorzystujesz na osiągnięcie celów, dawała większe efekty
 • przyjrzysz się temu, jak gospodarujesz swoim czasem
 • zdefiniujesz dalsze kroki/zadania, których wykonanie poprawi jakość Twojego życia

Codzienność we współczesnym świecie wymaga od nas ciągłego działania, zdobywania większych pieniędzy i lepszej pozycji społecznej. Jesteśmy nieustannie zajęci i w niedoczasie. Wydaje nam się, że ci, którzy zawsze się spieszą i nie mają wolnego czasu, są lepsi i bardziej wartościowi. Zapraszam Cię do zatrzymania się i spotkania z samym sobą. Konwencja warsztatu „Kim jestem? Kim chcę być?” pozwoli Ci w bezpiecznej przestrzeni wyruszyć na wyprawę w głąb siebie i spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Będzie to czas, który poświęcisz sobie, wsłuchasz się w to, co mówi Ci Twoja głowa, serce i ciało, poszukasz swoich zasobów – mądrości, doświadczenia, siły, kreatywności. Sprawdzisz, gdzie jesteś w swoim życiu, jak wyglądają Twoje relacje, jak gospodarujesz swoim czasem.

DLA KOGO:

Te warsztaty są dla Ciebie, jeżeli:

 • czujesz, że „życie przecieka Ci przez palce”
 • męczy Cię codzienna gonitwa
 • brakuje Ci motywacji do dokończenia tego, co zacząłeś
 • jesteś na rozdrożu i nie wiesz, którą drogą dalej pójść

A jeśli do tej pory nie interesowałeś się rozwojem osobistym, nie brałeś nigdy udziału w podobnych warsztatach to daj sobie szansę. Przyjdź i sprawdź, czy chcesz zajmować się najważniejszą osobą w Twoim życiu… sobą. Jeżeli uznasz to spotkanie za wartościowe, przydatne dla Ciebie albo, po prostu, będziesz dobrze się bawić, zapraszam Cię na kolejne spotkania, na których wspólnie będziemy pracować nad tymi tematami, które uznasz dla siebie za najważniejsze.

METODA:

Warsztaty będą prowadzone w oparciu o zasady coachingu indywidualnego
i grupowego oraz pracy z metaforą. Wykorzystywane narzędzia to:

 • metoda GROW,
 • narzędzie Points of You,
 • praca z obrazem.

Przykładowe tematy szkoleń i warsztatów

Kim jestem? Kim chcę być?

Motywacja - metoda 6 kroków Michael'a Pantalon'a

Motywacja - to, co powoduje podjęcie jakichś działań lub decyzji (Słownik Języka Polskiego PWN)

Chciałeś zmienić pracę a ciągle tkwisz w tym samym miejscu?

Próbowałeś zabrać się za uporządkowanie swoich relacji?

Ciągle od nowa próbujesz nauczyć się języka obcego?

Od dawna obiecujesz sobie, że zaczniesz ćwiczyć?

Już kilka razy próbowałeś rozpocząć dietę?

Brakuje Ci wytrwałości?

A może masz inne nawyki, które chcesz zmienić i nie wiesz jak się zmobilizować i ruszyć z miejsca albo nie stanąć w połowie drogi?

Jeżeli czytając te pytania pomyślałeś „Hm… to o mnie…” to zapraszam Cię na spotkanie, na którym zajmiesz się swoją motywacją. Często, gdy chcesz coś zmienić brakuje Ci motywacji i albo w ogóle nie zaczynasz działać, albo sprawa „rozchodzi się po kościach” i nie udaje Ci się skończyć rozpoczętego dzieła. Twoje otoczenie doradza Ci wtedy co powinieneś zrobić, straszy Cię konsekwencjami, próbuje wymusić Twoje działanie. Niestety narzucanie czyjegoś punktu widzenia – nawet jeżeli głęboko w duszy uważamy go za słuszny – budzi w nas opór. Pamiętaj, że będziesz gotowy na zmianę tylko wtedy, gdy Twoje działania będą zgodne z Twoimi przekonaniami i poczuciem, że decydujesz o sobie.

Na naszym spotkaniu będziemy pracować metodą sześciu kroków Michael’a Pantalon’a, która skupia się na tym DLACZEGO chcesz coś zmienić a nie na tym JAK wykonać daną czynność.

Na warsztatach dowiesz się:

 • Jak odkryć czego – tak naprawdę – chcę?
 • Co jest dla mnie ważne?
 • Jak przełamać niechęć do zmiany i zacząć działać?

Metoda sześciu kroków polega na dotarciu do Twojej wewnętrznej motywacji i uświadomieniu sobie dlaczego coś jest dla Ciebie ważne.

Asertywność i empatia w sytuacjach zawodowych i społecznych

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Obsługa trudnego klienta

Komunikacja interpersonalna

Równowaga między życiem osobistym a zawodowym (work-life balance)

Coachingowe metody zarządzania

Automotywacja

Radzenie sobie z stresem i zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Jak skutecznie prowadzić szkolenie? (szkolenie trenerskie)

Efektywny zespół

Konflikt w zespole - przeciwdziałanie i rozwiązywanie

Delegowanie zadań

Motywowanie pracowników

Kim jestem? Kim chcę być?

Motywacja - metoda 6 kroków Michael'a Pantalon'a

Umysł ścisły zafascynowany psychologią oraz każdą inną dziedziną zajmującą się człowiekiem, jego wnętrzem i relacjami z otoczeniem.

Komunikacja interpersonalna

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i narzędzi ułatwiających komunikację. Skuteczna komunikacja interpersonalna sprawia, że pracownik:

 • ma świadomość, że sposób komunikacja wpływa na nastawienie i motywację innych,
 • upewnia się, że dobrze rozumie powierzone zadanie,
 • jasno i rzeczowo przekazuje polecenia/instrukcje/komunikaty,
 • jest nastawiony na aktywne słuchanie, identyfikowanie potrzeb i znalezienie punktów wspólnych w komunikacji, np. w relacjach z podwładnymi czy klientami,
 • jako przełożony dba o otwartą komunikację, by sprzyjać atmosferze zaufania w zespole,
 • dba o komfort rozmowy i wspólną płaszczyznę porozumienia, dobiera odpowiedni język i styl komunikacji do roli społecznej, sytuacji i osobowości rozmówcy,
 • w sytuacjach konfliktowych działa strategicznie z nastawieniem na znalezienie konstruktywnych rozwiązań poprzez odpowiednią komunikację,
 • dzieli się wiedzą i dba, by przekazywać ją jasno i rzeczowo,
 • przekazuje konstruktywną informację zwrotną,
 • jest świadomy własnych zachowań oraz słabych stron swojej komunikacji, daje mu to możliwość szybszej analizy i korekty.

Asertywność i empatia w sytuacjach zawodowych i społecznych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych.

Celem szkolenia jest rozwój świadomości i umiejętności potrzebnych do asertywnej i empatycznej komunikacji w kontaktach interpersonalnych, zapoznanie z wiedzą dotyczącą stylów komunikacji i ich konsekwencji dla relacji i poczucia własnej wartości oraz poznanie narzędzi asertywnej i empatycznej komunikacji.

W trakcie szkolenia zostaną przepracowane cztery obszary:

 • efektywna komunikacja interpersonalna,
 • asertywność,
 • zarządzanie emocjami,
 • sposoby rozwiązywania konfliktów.

Obsługa trudnego klienta

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych.

Celem szkolenia jest poprawa umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Szczególnie dla osób, które chcą poprawić swoją efektywność w trudnych kontaktach interpersonalnych.

Szkolenie obejmie następujące tematy:

 • rozpoznawanie mechanizmów funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
 • wzmocnienie postawy asertywnej w relacjach interpersonalnych,
 • zapoznanie i przećwiczenie efektywnych technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjach interpersonalnych.

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności lepszego zarządzania czasem, tak aby w pracy zwiększyć wydajność, nauczyć się właściwego wyznaczania celów i priorytetów w działaniu. Lepiej organizować swój czas.

Główne tematy omawiane na szkoleniu to:

 • reguły zarządzania czasem,
 • zasady wyznaczania celów,
 • tworzenie i zarządzanie planami,
 • sposoby ustalania priorytetów,
 • kontrola nad czasem,
 • delegowanie zadań,
 • złodzieje czasu,
 • prokrastynacja.

Równowaga między życiem osobistym a zawodowym (work-life balance)

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych.

Celem szkolenia jest zajęcie się tematem równowagi między życiem zawodowym i osobistym oraz wpływu tej równowagi
m.in. na efektywność pracy.

W trakcie szkolenia m.in. zostaną omówione metody, których wdrożenie powoduje podniesienie jakości życia oraz temat wypalenia zawodowego. Ponadto zostaną omówione i przećwiczone techniki relaksacji.

Delegowanie zadań

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z jednym z głównych narzędzi zarządzania – z delegowaniem zadań. 

Dzięki delegowaniu możesz:

 • dokonać więcej – wychodzisz poza to co możesz zrobić sam, poszerzasz zakres swojej pracy o to czym możesz zarządzać i kontrolować. Dzięki temu możesz skoncentrować się na tych zadaniach, które możesz wykonać tylko ty;
 • poprawić jakość i osiągnąć lepsze wyniki – co z kolei ma wpływ na twoją karierę i poziom osobistej satysfakcji z pracy;
 • zwiększyć wydajność i fachowość swoich podwładnych – w efekcie wyzwolić ludzki potencjał;
 • zyskać czas – którego zapewne bardzo ci brakuje.

W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z wiedzą teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą tematu delegowania.

Motywowanie pracowników

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zjawiskiem motywacji, z jej rodzajami oraz sposobami motywującego oddziaływania na pracowników. 

W trakcie szkolenia zostaną przepracowane następujące tematy:

 • rodzaje motywacji oraz sposoby ich wykorzystywania,
 • kontinuum motywacji,
 • hierarchia potrzeb wg. Maslowa,
 • warunki motywowania z sukcesem,
 • motywacja wg M. Pantalon’a,
 • sposoby i zasady udzielania informacji zwrotnej oraz jej wpływa na poziom motywacji pracowników.

Coachingowe metody zarządzania

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw coachingu oraz możliwości wykorzystania narzędzi coachingowych w procesie zarządzania ludźmi.

W czasie szkolenia zostaną omówione m.in. następujące tematy:

 • podstawy coachingu oraz zasady procesu coachingowego,
 • coaching w organizacji,
 • specyfika coachingu menedżerskiego,
 • dialog coachingowy w zarządzaniu,
 • narzędzia coachingowe do wykorzystania w procesie zarządzania ludźmi.

Automotywacja

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności automotywacji oraz poznanie technik automotywacyjnych.

Szkolenie będzie obejmowało m.in. następujące tematy:

 • etapy procesu zmiany,
 • zasady procesu automotywacji,
 • pewność siebie a automotywacja,
 • wpływ przekonań na automotywację,
 • motywacja wewnętrzna (flow),
 • techniki automotywacji (m.in. kij czy marchewka, metoda Kaizen, Metoda M. Pantalona),
 • automotywacja w kryzysie.

Radzenie sobie z stresem i zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych.

Celem szkolenia jest:

 • usystematyzowanie wiedzy na temat stresu i reakcji organizmu w sytuacjach trudnych,
 • poznanie technik neutralizujących reakcje stresowe i wypalenie zawodowe,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych i wypalenia zawodowego,
 • zwiększenie motywacji do realizacji celów i zadań,
 • redukcja napięcia fizjologicznego, redukcja stresu,
 • wzrost chęci i gotowości do zmiany,
 • adaptacja poznanych technik zapobiegających wypaleniu zawodowemu co przyczyni się do poprawy jakości i efektywności pracy.

Jak skutecznie prowadzić szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla pracowników, którzy prowadzą szkolenia dla innych pracowników w organizacji.

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności oraz zwiększenie atrakcyjności i różnorodności prowadzonych przez specjalistów/ekspertów zajęć szkoleniowych.

Szkolenie będzie obejmowało następujące tematy:

 • rola trenera-specjalisty w organizacji,
 • niezbędne kompetencje trenera,
 • specyfika uczenia się ludzi dorosłych (style uczenia się),
 • etapy i struktura szkolenia – projektowanie szkoleń,
 • kompetencje komunikacyjne trenera,
 • konstruktywna informacja zwrotna w procesie uczenia,
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

W ramach szkolenia uczestnicy będą nabywali również umiejętności praktycznych np. przygotowując i prowadząc mini wykład, prowadząc ćwiczenia grupowe, trenując moderowanie dyskusji.

Efektywny zespół

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami budowania silnego i efektywnego zespołu.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące obszary tematyczne:

 • podstawy psychologii zespołu,
 • opis zdrowych norm zespołowych,
 • etapy życia zespołu,
 • trudni pracownicy i ich wpływa na realizację celu działania zespołu,
 • opór w różnych ujęciach życia zespołu,
 • wpływ kultury organizacyjnej na jakość pracy zespołów.

Konflikt w zespole - przeciwdziałanie i rozwiązywanie

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych.

Szkolenie najczęściej wykorzystuje się w sytuacji, gdy w komórce organizacyjnej pojawia się konflikt. Wtedy przeprowadzamy szkolenie z konfliktu dla wszystkich pracowników danej komórki. Następnie dla skonfliktowanych stron przeprowadzamy mediację. Po zakończeniu mediacji z całym zespołem pracujemy (w formie coachingu zespołowego) nad ponownym zbudowaniem zaufania i poprawą współpracy między członkami zespołu.

Taki sposób postępowania umożliwia odbudowanie dobrych relacji w zespole oraz przywrócenia a nawet poprawę efektywności pracy zespołu.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom tematu konfliktu oraz jego wpływu na relacje interpersonalne oraz udrożnienie w zespole komunikacji na temat konfliktu.

Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące tematy:

 • rola konfliktu w organizacji,
 • rodzaje konfliktów oraz metody ich rozwiązywania,
 • kolejne etapy procesu jakim jest konflikt,
 • zarządzanie konfliktem w organizacji.

Obrazy

O mnie

Coaching

Mediacje

Szkolenia

Kontakt